Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 12Kwiecień: 29Maj: 0Czerwiec: 47
Lipiec: 0Sierpień: 180Wrzesień: 4081Październik: 4953Listopad: 11672Grudzień: 2347
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7779
 2. Ogłoszenia o przetargach – zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP
  Wyświetleń: 1132
 3. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 712
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 424
 5. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 393
 6. Wybory Sejm RP, Senat RP, referendum ogólnokrajowe – 15.10.2023 r.
  Wyświetleń: 359
 7. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 319
 8. Informacje Burmistrza
  Wyświetleń: 272
 9. Obwieszczenia Burmistrza
  Wyświetleń: 253
 10. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej
  Wyświetleń: 228
 11. Uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
  Wyświetleń: 214
 12. Straż Miejska
  Wyświetleń: 191
 13. Młodzieżowa Rada Miejska Kadencji 2022-2023 - Uchwały
  Wyświetleń: 162
 14. Obrady Rady Miejskiej kadencji 2018 – 2023 – transmisja na żywo
  Wyświetleń: 160
 15. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Referenta ds. ochrony środowiska wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 146
 16. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 137
 17. Biuro Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
  Wyświetleń: 131
 18. Zapytanie ofertowe - "Usługa dzierżawy drukarek wraz z dostawą drukarek dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim"
  Wyświetleń: 125
 19. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE NACZELNIK WYDZIAŁU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 123
 20. Monitoring wizyjny
  Wyświetleń: 123
 21. Młodzieżowa Rada Miejska Kadencji 2022-2023 - Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 122
 22. Młodzieżowa Rada Miejska Kadencji 2023-2025 - Wybory
  Wyświetleń: 122
 23. Porządki obrad sesji Rady Miejskiej - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 122
 24. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 121
 25. Zmiany w budżecie 2023
  Wyświetleń: 114
 26. Spółki prawa handlowego
  Wyświetleń: 108
 27. Wydział Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrona Środowiska – druki do pobrania
  Wyświetleń: 106
 28. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 104
 29. Petycje
  Wyświetleń: 103
 30. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 103
 31. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 102
 32. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 100
 33. Podatki – druki do pobrania
  Wyświetleń: 99
 34. Młodzieżowa Rada Miejska - Statut
  Wyświetleń: 98
 35. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 94
 36. Komisje Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 93
 37. Oświata – druki do pobrania
  Wyświetleń: 92
 38. Ochrona danych
  Wyświetleń: 89
 39. Urząd Stanu Cywilnego – druki do pobrania
  Wyświetleń: 89
 40. Wydział Organizacyjno-Administracyjny – druki do pobrania
  Wyświetleń: 89
 41. Młodzieżowa Rada Miejska Kadencji 2022-2023 - Skład Rady
  Wyświetleń: 88
 42. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – druki do pobrania
  Wyświetleń: 88
 43. Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich – druki do pobrania
  Wyświetleń: 87
 44. Młodzieżowa Rada Miejska Kadencji 2022-2023 - Porządki obrad sesji
  Wyświetleń: 86
 45. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 86
 46. Miejska Rada Seniorów Aleksandrowa Kujawskiego
  Wyświetleń: 85
 47. Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 85
 48. Zapytanie ofertowe „Oświetlenie ul. Marczewskiego na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski”
  Wyświetleń: 85
 49. Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wydzierżawienia
  Wyświetleń: 84
 50. Nagrania obrad Rady Miejskiej - Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 83
 51. .
  Wyświetleń: 82
 52. Ochrona danych USC
  Wyświetleń: 82
 53. Projekty uchwał Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 82
 54. Obwieszczenie Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego w przedmiocie ogłoszenia wyników głosowania i wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
  Wyświetleń: 81
 55. Wydział Windykacji i Egzekucji Administracyjnej – druki do pobrania
  Wyświetleń: 81
 56. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 80
 57. Konsultacje Społeczne
  Wyświetleń: 78
 58. Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa ozdób bożonarodzeniowych"
  Wyświetleń: 78
 59. Dyżur Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 77
 60. Młodzieżowa Rada Miejska Kadencji 2023-2025 - Porządki obrad sesji
  Wyświetleń: 77
 61. Młodzieżowa Rada Miejska Kadencji 2023-2025 - Uchwały
  Wyświetleń: 77
 62. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Tęczowej
  Wyświetleń: 74
 63. Sprawozdanie z realizacji budżetu 2023
  Wyświetleń: 74
 64. Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego kadencji 2023-2025
  Wyświetleń: 73
 65. Interpelacje
  Wyświetleń: 70
 66. Projekt budżetu 2023
  Wyświetleń: 70
 67. Wybory do Izb Rolniczych
  Wyświetleń: 70
 68. Zapytanie ofertowe „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej polegającej na nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen.E.Zawackiej „ZO” 1B w Aleksandrowie Kujawskim”
  Wyświetleń: 70
 69. Młodzieżowa Rada Miejska Kadencji 2023-2025 - Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 69
 70. Dyżur Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej i Radnych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 68
 71. Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2023 rok
  Wyświetleń: 68
 72. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 67
 73. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek przy ulicy Parkowej
  Wyświetleń: 65
 74. Pobierz programy
  Wyświetleń: 65
 75. Protokoły sesji (imienne głosowanie) - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 65
 76. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 62
 77. Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29.08.2023 r. w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Seniorów Aleksandrowa Kujawskiego
  Wyświetleń: 62
 78. Zapytanie ofertowe "Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrów Kujawski wraz z warsztatami dla dzieci i młodzieży z zakresu podnoszenia świadomości bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej"
  Wyświetleń: 61
 79. Oświadczenie Majątkowe 2023 - Ireneusz Żurawski
  Wyświetleń: 58
 80. Petycja słuchaczy UTW do Burmistrza Miasta
  Wyświetleń: 58
 81. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 57
 82. Program współpracy
  Wyświetleń: 57
 83. Dostępność
  Wyświetleń: 55
 84. Obwieszczenie GR.6733.7.2023
  Wyświetleń: 55
 85. POSTANOWIENIE Nr 13/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKUI z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 55
 86. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 września 2023 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 53
 87. ZARZĄDZENIE NR 100/2023 z dnia 21.09.2023 r. Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie powierzenia nauczycielowi pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim na czas usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora
  Wyświetleń: 53
 88. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 51
 89. Miejska Rada Seniorów Kadencji 2023-2025 - Skład Rady
  Wyświetleń: 51
 90. Oświadczenie Majątkowe 2023 - Tomasz Ciesielski
  Wyświetleń: 51
 91. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
  Wyświetleń: 48
 92. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami w mieście Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 47
 93. Obwieszczenie GR.6733.6.2023
  Wyświetleń: 47
 94. Porządek obrad LXX sesji Rady Miejskiej zwołanej w dniu 25 października 2023 roku
  Wyświetleń: 47
 95. Obwieszczenie GR.6733.10.2023
  Wyświetleń: 46
 96. Obwieszczenie Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego
  Wyświetleń: 45
 97. POSTANOWIENIE NR 137/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 45
 98. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15.09.2023
  Wyświetleń: 44
 99. INFORMACJA nr 4/W/2023 BURMISTRZA MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
  Wyświetleń: 44
 100. Uchwała Nr LXVIII/535/23 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2023 rok
  Wyświetleń: 43
 101. Obwieszczenie GR.6733.11.2023
  Wyświetleń: 42
 102. INFORMACJA nr 5/W/2023 BURMISTRZA MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
  Wyświetleń: 41
 103. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 41
 104. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż działki nr 4202 przy ul. Okrężnej
  Wyświetleń: 41
 105. POSTANOWIENIE Nr 125/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 41
 106. ZARZĄDZENIE NR 113/2023 BURMISTRZA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
  Wyświetleń: 41
 107. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 40
 108. Miejska Rada Seniorów Kadencji 2023-2025 - Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 39
 109. Miejska Rada Seniorów Kadencji 2023-2025 - Uchwały
  Wyświetleń: 39
 110. POSTANOWIENIE NR 138/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 39
 111.  .
  Wyświetleń: 38
 112. Projekt budżetu 2024
  Wyświetleń: 38
 113. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 22.08.2023
  Wyświetleń: 38
 114. Informacja o składach OKW z funkcjami
  Wyświetleń: 37
 115. Uchwała Nr LXVIII/536/23 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2034
  Wyświetleń: 37
 116. Zarządzenie Nr 105/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2023 rok
  Wyświetleń: 37
 117. INFORMACJA nr 3/W/2023 BURMISTRZA MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 36
 118. Porządek posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 11 października 2023 roku
  Wyświetleń: 36
 119. POST ANOWIENIE NR 148/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 36
 120. Decyzja z dnia 31.08.2023
  Wyświetleń: 35
 121. Informacja o wyniku IV przetargu na sprzedaż działki przy ul. Okrężnej w dniu 06.10.2023
  Wyświetleń: 35
 122. Miejska Rada Seniorów Kadencji 2023-2025 - Wybory
  Wyświetleń: 35
 123. Wynik IX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Tęczowej-22.09.2023r.
  Wyświetleń: 35
 124. Załączniki do postanowienia nr 137/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r.
  Wyświetleń: 35
 125. Oświata - 2023
  Wyświetleń: 34
 126. Protokół XII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 34
 127. Automatyzacja pracy urzędów
  Wyświetleń: 33
 128. Obwieszczenie GR.6733.12.2023
  Wyświetleń: 33
 129. Projekty uchwał - LXVIII sesja Rady Miejskiej zwołana w dniu 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 33
 130. Porządek obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 32
 131. ZARZĄDZENIE NR 96/2023 BURMISTRZA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 8 września 2023 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w wyborach Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego zarządzonych na dzień 29 września 2023 r.
  Wyświetleń: 32
 132. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12 i 13
  Wyświetleń: 31
 133. Porządek obrad II sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 31
 134. POSTANOWIENIE NR 157/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 31
 135. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 31
 136. Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 września 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 31
 137. Informacja o listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 30
 138. Miejska Rada Seniorów Kadencji 2023-2025 - Porządki obrad sesji
  Wyświetleń: 30
 139. Odpowiedź na petycję słuchaczy UTW do Burmistrza Miasta
  Wyświetleń: 30
 140. Porządek obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej zwołanej w dniu 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 30
 141. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 28.08.2023
  Wyświetleń: 30
 142. Uchwała Nr LXIX/545/23 z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego we Włocławku
  Wyświetleń: 30
 143. Wynik Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 30
 144. Zarządzenie Nr 111/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12.10.2023r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. gen. E. Zawackiej „ZO” w Aleksandrowie Kujawskim dz. 3781” realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN – Toruński Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A.
  Wyświetleń: 30
 145. Zarządzenie Nr 112/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 30
 146. Zmiany w budżecie 2024
  Wyświetleń: 30
 147. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 148. Odpowiedź na interpelację złożoną przez radną U.Paprocką w dniu 8 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 29
 149. Sprawozdanie z realizacji budżetu 2024
  Wyświetleń: 29
 150. Wynik VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Parkowej-22.09.2023r.
  Wyświetleń: 29
 151. Wyniki głosowania wybory do Senatu RP
  Wyświetleń: 29
 152. Zapytanie ofertowe - "Świadczenie usług polegających na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym, potrzebującym pomocy - schronienia (z wyjątkiem nieletnich)
  Wyświetleń: 29
 153. Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnego Ł. Dudka w dniu 5 września 2023 roku
  Wyświetleń: 28
 154. POSTANOWIENIE NR 141/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w mieście Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 28
 155. Sprawozdanie z badań wody z dnia 30.09.2023
  Wyświetleń: 28
 156. Uchwała Nr LXIX/542/23 z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerskiego projektu pn. ,,Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
  Wyświetleń: 28
 157. Uchwała Nr LXVIII/541/23 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 28
 158. Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii
  Wyświetleń: 28
 159. Wyniki głosowania wybory do Sejmu RP
  Wyświetleń: 28
 160. Klauzula informacyjna - rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów
  Wyświetleń: 27
 161. Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. gen. E. Zawackiej „ZO" w Aleksandrowie Kujawksim dz. 3781", realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN - Toruński" Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 41A
  Wyświetleń: 27
 162. Protokół z XI sesji z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 163. Sprawozdanie III kw. 2023
  Wyświetleń: 27
 164. Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 października 2023 w sprawie: zarządzenia konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 27
 165. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za rok 2022
  Wyświetleń: 26
 166. Miejska Rada Seniorów - Statut
  Wyświetleń: 26
 167. Nagranie LXVIII Sesji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27.09.2023 r.
  Wyświetleń: 26
 168. Uchwała Nr LXX/548/23 z dnia 25 października 2023 roku w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 26
 169. Protokół Komisji Techniczno - Inwestycyjnej z dnia 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 25
 170. Uchwała Nr LXX/550/23 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
  Wyświetleń: 25
 171. Wybory do Izb Rolniczych 2023
  Wyświetleń: 25
 172. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 24
 173. Protokół posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 24
 174. Protokół z I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2023 r.
  Wyświetleń: 24
 175. Wzory wniosków - wybory
  Wyświetleń: 24
 176. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 24
 177. Informacja o kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 13
  Wyświetleń: 23
 178. Porządek obrad LXIX sesji Rady Miejskiej zwołanej w dniu 13 października 2023 roku
  Wyświetleń: 23
 179. Protokół obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 23
 180. Pytania referendalne
  Wyświetleń: 23
 181. Uchwała Nr LXIX/543/23 z dnia 13 października 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego we Włocławku
  Wyświetleń: 23
 182. ZARZĄDZENIE NR 102/2023 BURMISTRZA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z 25 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w konsultacjach z mieszkańcami w przedmiocie budżetu obywatelskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 23
 183. Zarządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2023 rok
  Wyświetleń: 23
 184. Porządek obrad LXXI sesji Rady Miejskiej zwołanej w dniu 27 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 22
 185. Protokół LXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 13 października 2023 roku
  Wyświetleń: 22
 186. Uchwała Nr 4/2023 Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
  Wyświetleń: 22
 187. ZARZĄDZENIE NR 101/2023 BURMISTRZA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z 25 września 2023 r. w sprawie zarządzenia głosowania nad projektami w ramach konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie budżetu obywatelskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 22
 188. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 11 października 2023 r. sprawie sprostowania oczywistej omyłki w obwieszczeniu Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 2 października 2023 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
  Wyświetleń: 21
 189. Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2023 r.
  Wyświetleń: 21
 190. OBWIESZCZENIEKOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU Iz dnia 2 października 2023 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
  Wyświetleń: 21
 191. Posiedzenie Komisji Techniczno - Inwestycyjnej w dniu 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 21
 192. Projekty uchwał - LXX sesja Rady Miejskiej zwołana w dniu 25 października 2023 roku
  Wyświetleń: 21
 193. Protokół LXX sesji Rady Miejskiej z dnia 25 października 20213 roku
  Wyświetleń: 21
 194. Zakończenie weryfikacji formalnej i merytorycznej projektów złożonych do Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 21
 195. Zarządzenie Nr 121/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 21
 196. Informacja publiczna o przyjęciu projektu zmiany uchwały antysmogowej oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 20
 197. Porządek obrad XII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej zwołanej w dniu 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 20
 198. Porządek posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 20
 199. Zarządzenie Nr 120/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2024.
  Wyświetleń: 20
 200. Podatki
  Wyświetleń: 19
 201. Protokół głosowania w ramach konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie budżetu obywatelskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 19
 202. Protokół posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 11 października 2023 roku
  Wyświetleń: 19
 203. Uchwała Nr LXX/546/23 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2023 rok
  Wyświetleń: 19
 204. Uchwała Nr LXX/549/23 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 19
 205. Zapytanie ofertowe : "Nadzór nad remontem ulicy Listnej w Aleksandrowie Kujawskim (ZP.271.16.2023.GKM) oraz nadzór nad remontem drogi dla pieszych przy drodze gminnej przy ul. Sikorskiego, ul. Piłsudskiego i ul. Szkolnej w Aleksandrowie Kujawskim (ZP.271.18.2023.GKM)"
  Wyświetleń: 19
 206. Uchwała Nr LXIX/544/23 z dnia 13 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
  Wyświetleń: 18
 207. Uchwała Nr LXX/547/23 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2034
  Wyświetleń: 18
 208. Obwieszczenie GR.6733.15.2023
  Wyświetleń: 17
 209. Porządek współnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 23 października 2023 roku
  Wyświetleń: 17
 210. Uchwała Nr 23/23 z dnia 30 sierpnia 2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 2022-2023
  Wyświetleń: 17
 211. Wykaz nr 11
  Wyświetleń: 17
 212. Zarządzenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego nr 99/2023 z dnia 19 września 2023 roku w sprawie: ustalenia czynszu za dzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 17
 213. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 16
 214. Ogłoszenie Burmistrza z dnia 08.11.2023 - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
  Wyświetleń: 16
 215. Porządek posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 października 2023 roku
  Wyświetleń: 16
 216. Projekty uchwał - LXIX sesja Rady Miejskiej zwołana w dniu 13 października 2023 roku
  Wyświetleń: 16
 217. Uchwała Nr 3/2023 Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
  Wyświetleń: 16
 218. Uchwała Nr I/3/18 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 16
 219. Zarządzenie Nr 119/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 października 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Referenta ds. ochrony środowiska Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 16
 220. Ogłoszenie o VIII przetargu na sprzedaż działek przy ul. Parkowej
  Wyświetleń: 15
 221. Ogłoszenie o XI przetargu na sprzedaż działki przy ul. Tęczowej
  Wyświetleń: 15
 222. Projekty uchwał - LXXI sesja Rady Miejskiej zwołana w dniu 27 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 15
 223. Uchwała Nr 1/2023 Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
  Wyświetleń: 15
 224. Uchwała Nr 2/2023 Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
  Wyświetleń: 15
 225. Uchwała Nr LXVIII/537/23 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod plac zabaw zlokalizowany w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Parkowej na części działki nr 1266 o powierzchni 0,0400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00020981/1 na okres kolejnych 3 lat
  Wyświetleń: 15
 226. Uchwała Nr LXVIII/539/23 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zbycia w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Granicznej
  Wyświetleń: 15
 227. Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej – wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 14
 228. Uchwała Nr LIV/414/22 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 14
 229. Uchwała Nr LXVIII/538/23 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przedłużenia umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego
  Wyświetleń: 14
 230. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Miejskiej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 14
 231. Protokół posiedzenie Komisji Budżetowej z dnia 25 października 2023 roku
  Wyświetleń: 13
 232. Wykaz Nr 12/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1926/2 ul. Graniczna
  Wyświetleń: 13
 233. Obwieszczenie Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego w przedmiocie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
  Wyświetleń: 12
 234. Porządek posiedzenie Komisji Edukacji w dniu 17 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 12
 235. Zarządzenie Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego nr 108/2023
  Wyświetleń: 12
 236. Obwieszczenie o wydaniu decyzji GR.6733.7.2023
  Wyświetleń: 11
 237. Petycja z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta
  Wyświetleń: 11
 238. Uchwała Nr LXVIII/540/23 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego na działce nr 1847 przy ul. Słowackiego 11 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych trzech lat
  Wyświetleń: 11
 239. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 10
 240. Nagranie LXX Sesji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 25.10.2023 r.
  Wyświetleń: 9
 241. Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 9
 242. Protokół Nr III/23 Miejskiej Rady Seniorów Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 9
 243. UCHWAŁA NR III/4/23 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia dla emerytów i rencistów zniżek za opłaty parkingowe na terenie Aleksandrowa Kujawskiego.
  Wyświetleń: 9
 244. Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 8
 245. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 7
 246. Porządek obrad LXXII sesji Rady Miejskiej zwołanej w dniu 14 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 7
 247. Porządek posiedzenia Komisji Budżetowej zwołanej w dniu 27 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 7
 248. Protokół posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 27 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 7
 249. UCHWAŁA NR LXX/548/23 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 7
 250. Zarządzenie Nr 126/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie: przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych, powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w Urzędzie Miasta Aleksandrów Kujawski.
  Wyświetleń: 7
 251. Obwieszczenie GR.6733.9.2023
  Wyświetleń: 6
 252. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 6
 253. Protokół LXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 6
 254. Protokół posiedzenie Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 6
 255. Raport z konsultacji projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 6
 256. UCHWAŁA NR LXX/549/23 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 6
 257. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 131/2023
  Wyświetleń: 6
 258. Zarządzenie Nr 124/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 122/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności
  Wyświetleń: 6
 259. Nagranie LXIX Sesji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13.10.2023 r.
  Wyświetleń: 5
 260. Obwieszczenie GR.6220.10.2.2023
  Wyświetleń: 5
 261. Porządek posiedzenia Komisji Techniczno - Inwestycyjnej zwołanego w dniu 24 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 5
 262. Protokół posiedzenia Komisji Techniczno - Inwestycyjnej z dnia 24 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 5
 263. Uchwała Nr LXXI/559/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu i wysokości opłat za korzystanie z toalet publicznych usytuowanych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 5
 264. Zarządzenie Nr 129/2023Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2023 rok
  Wyświetleń: 5
 265. Obwieszczenie GR.6733.12.2023 o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 4
 266. Porządek posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 7 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 4
 267. Uchwała Nr LXXI/552/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2034
  Wyświetleń: 4
 268. Uchwała Nr LXXI/553/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie oceny aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Kujawski w latach 2011 – 2022
  Wyświetleń: 4
 269. Uchwała Nr LXXI/554/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, położonego pomiędzy ul. Wyspiańskiego, a terenem PKP oraz dla obszaru działki o ewidencyjnym numerze 39/1
  Wyświetleń: 4
 270. Uchwała Nr LXXI/557/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2024
  Wyświetleń: 4
 271. Uchwała Nr LXXI/558/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 4
 272. Zarządzenie Nr 132/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 4
 273. Obwieszczenie GR.6733.11.2023 o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 3
 274. Obwieszczenie GR.6733.13.2023 o możliwości zapoznania się z projektem decyzji
  Wyświetleń: 3
 275. Porządek obrad III sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3
 276. Projekty uchwał - LXXII sesja Rady Miejskiej zwołana w dniu 14 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 3
 277. Uchwała Nr LXXI/551/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2023 rok
  Wyświetleń: 3
 278. Uchwała Nr LXXI/555/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 3
 279. Uchwała Nr LXXI/556/23 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 3
 280. Udostępnienie mechanizmów pełnej płatności bezgotówkowej w formie online w ramach procedur funkcjonujących w Urzędzie
  Wyświetleń: 3
 281. Zarządzenie Nr 125 /2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie likwidacji pieczątek w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim i trybu jej działania
  Wyświetleń: 3
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego