Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrona Środowiska – druki do pobrania

PDFDeklaracja-o-wysokości-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-D-GOK.pdf (151,77KB)
PDFDeklaracja-Źródła-ciepła-A-30.06.2021.pdf (234,41KB)
PDFDeklaracja-Źródła-ciepła-B-30.06.2021.pdf (259,29KB)
PDFPodanie-o-zaksięgowanie-wpłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf (22,56KB)
PDFPodanie-o-zwrot-nadpłaty-z-tytułu-opłat-za-gospodarownie-odpadami-komunalnymi.pdf (22,91KB)
DOCWniosek-o-nadanie-numeru.doc (21,50KB)
DOCWniosek-o-podział-nieruchomości.doc (18,00KB)
DOCWniosek-o-rozgraniczenie-nieruchomoci.doc (13,00KB)
DOCWniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-przez-przedsiębiorców-działalności-w-zakresie-oprózniania-zbiorników-bezodpływowych.doc (22,50KB)
DOCWniosek-o-wpis-do-rejestru-działalności-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadów-komunalnych-od-właśicieli-nieruchomości.doc (27,50KB)
DOCXWniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.docx (86,02KB)
DOCWniosek-o-wydanie-decyzji-o-środowiskowych-uwarunkowaniach.doc (80,50KB)
DOCWniosek-o-wydanie-informacji-o-przeznaczeniu-działki.doc (50,00KB)
DOCXWniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usunięcie-drzew-lub-krzewów.docx (9,06KB)
XLSXWniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usunięcie-drzewa-lub-krzewu.xlsx (51,40KB)
DOCwniosek-o-wydzierżawienie-działki.doc (12,50KB)
DOCwniosek-o-wykreslenie-hipoteki.doc (13,00KB)
DOCwniosek-o-wykup-lokalu-mieszkalnego.doc (22,00KB)
DOCWniosek-o-zezwolenie-na-wybudowanie-przydomowej-oczyszczalni-oraz-wpisu-do-gminnego-rejestru.doc (13,00KB)
DOCWypis-i-wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.doc (52,00KB)
DOCWypis-i-wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego1.doc (52,00KB)
DOCZgłoszenie-zamiaru-usunięcia-drzew.doc (33,00KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego