Informacje Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2019 Dyżury aptek – UCHWAŁA Nr XXXVII/472/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Ogłoszenie Burmistrza o finansowaniu zadań oświatowych Szczegóły
Artykuł 11.10.2018 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zostały zatwierdzone pozytywnie przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Informacja nr 1/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30.08.2018 r. – wykaz miejsc na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego przeznaczonych na urzędowe obwieszczenia wyborcze Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Ogłoszenie o naborze wniosków – susza Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Informacja dla rodziców uczniów zamieszkałych na terenie Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski ubiegających się o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – termin składania oświadczeń 2018 Szczegóły