Uchwała Nr XXXVIII/297/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Uchylony
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 26.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.03.2018
  • Data wejścia w życie 19.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.03.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2018r., poz. 1138
  • Nr aktu prawnego Nr XXXVIII/297/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
  • Podstawa prawna wydania art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm. ) i art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian