Uchwała Nr XXXVIII/296/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 26.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.03.2018
  • Data wejścia w życie 18.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.03.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2018r., poz. 1076
  • Nr aktu prawnego Nr XXXVIII/296/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 42 ust. 6 i 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189 z późn. zm)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian