Uchwała Nr XXXVIII/295/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 26.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.03.2018
  • Data wejścia w życie 18.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.03.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2018r., poz. 1075
  • Nr aktu prawnego Nr XXXVIII/295/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian