Uchwała Nr XXXVI/258/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.12.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2017r., poz. 4805
  • Nr aktu prawnego Nr XXXVI/258/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. „a”, w związku z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1785)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian