Uchwała Nr XXXIX/306/18 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 21.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.03.2018
  • Data wejścia w życie 21.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 26.03.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2018r., poz. 1499
  • Nr aktu prawnego Nr XXXIX/306/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie okręgów wyborczych
  • Podstawa prawna wydania art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018r., poz. 4, 130 i 138), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian