Uchwała Nr XXIII/154/16 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2016

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 12.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.10.2016
  • Data wejścia w życie 12.10.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opubliowano
  • Nr aktu prawnego XXIII/154/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania art.18 ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9 lit "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,, poz. 446 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian