Uchwała Nr VIII/75/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII
  • Data podjęcia (podpisania) 07.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.06.2019
  • Data wejścia w życie 07.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VIII/75/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506), w związku z art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian