Uchwała Nr III/31/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.01.2019
  • Data wejścia w życie 17.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.01.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2019r., poz. 203
  • Nr aktu prawnego III/31/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych
  • Podstawa prawna wydania art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian