Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/84/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/84/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego absolutorium za 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/82/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/83/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/81/19 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/82/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/81/19 07.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/81/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/80/19 07.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/80/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Lotników Polskich w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/79/19 07.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/79/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/78/19 07.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/78/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/77/19 07.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/77/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/76/19 07.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/76/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie nabycia działki niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wspólnej Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/75/19 07.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/75/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Szczegóły
« 1 2 3 31 32 »