Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XI/99/2019 11.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/99/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XI/98/2019 11.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/98/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego X/97/2019 22.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/97/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski i Gminą Wiejską Aleksandrów Kujawski w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego X/96/2019 22.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/96/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego X/95/2019 22.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/95/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego X/94/2019 22.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/94/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego X/93/2019 22.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/93/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35 mapa 32 o powierzchni 0,1413 ha, KW WL1A/00015889/8 położonej przy ul. Słowackiego 145 w Aleksandrowie Kujawskim, będącej własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego X/92/2019 22.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/92/2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego X/91/2019 22.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/91/2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego X/90/2019 22.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/90/2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 33 34 »