Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 2019

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian