Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.09.2019 Uchwała Nr XI/99/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Uchwała Nr XI/98/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/97/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski i Gminą Wiejską Aleksandrów Kujawski w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/96/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/95/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/94/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/93/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35 mapa 32 o powierzchni 0,1413 ha, KW WL1A/00015889/8 położonej przy ul. Słowackiego 145 w Aleksandrowie Kujawskim, będącej własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/92/2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/91/2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/90/2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły