Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/33/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/32/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/31/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/30/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego przy ul. Słowackiego 9 w Aleksandrowie Kujawskim na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018 Szczegóły