Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XXI/140/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XXI/139/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XXI/138/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XXI/137/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Projekty uchwał na XX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 10 czerwca 2016 roku Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Porządek XX Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 czerwca 2016 roku (sesja odwołana) Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie Nr 43/2016 Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 Uchwała Nr XIX/136/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 Uchwała Nr XIX/135/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu – budowa chodnika w ul. Długiej w Aleksandrowie Kujawskim i udzielenie pomocy finansowej powiatowi aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 Uchwała Nr XIX/134/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim z działalności Ośrodka za 2015 rok Szczegóły