Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/153/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/152/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Kultury, Sportu i Rekreacji Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/151/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (ul. Słoneczna i Prusa) Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/150/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/149/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/148/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 119 mapa 31 o powierzchni 25 m2 położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Krótkiej z przeznaczeniem na cele składowe na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/147/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie nadania nazw ulic Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/146/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (ul. Graniczna) Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/145/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/144/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2016 Szczegóły