Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/205/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/165/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Kochanowskiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/204/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie nabycia działki niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Polnej Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/203/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie nabycia działki niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Wspólnej Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/202/17 z dnia 27 lutego 2017 roku intencyjna w sprawie realizacji następnego etapu modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/201/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/200/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/199/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/198/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/197/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 02.03.2017 Uchwała Nr XXIX/196/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na 2017 rok Szczegóły