Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/237/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego na działce nr 57 mapa 21 przy ul. Chopina 20 w Aleksandrowie Kujawskim, na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/236/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego na działce nr 57 mapa 21 przy ul. Chopina 20 w Aleksandrowie Kujawskim, na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/235/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie nieuznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/234/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie nieuznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/233/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/232/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 1/2 mapa 1 o powierzchni 13.000 m² położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/231/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/230/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/229/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2017 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXXII/228/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na 2017 rok Szczegóły