Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/262/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/261/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2018 – 2022 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/260/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/259/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/258/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/257/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/256/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Uchwała Nr XXXV/255/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie nadania imienia „Edwarda Stachury” Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała Nr XXXIV/254/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała Nr XXXIV/253/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie likwidacji pomnika X – lecia Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Szczegóły